organizacija sahrane beograd

Organizovanje sahrana

Organizacija sahrane u trenutku kada žalite za gubitkom voljene osobe može da bude jako stresna po vas i vaše članove porodice. Pogrebno preduzeće Konkordija svojim dugogodišnjem iskustvom garantuje vam da celokupna organizacija sahrane protekne u najboljem mogućem redu i onako kako ste zamislili.

Organizacija sahrana podrazumeva:

  • zakazivanje termina i dana sahrane
  • pripremu pogrebne opreme (sanduka, garniture, pogrebnog krsta, venca..)
  • davanje čitulja
  • prevoz umrlih od stana ili kuće do mesta gde će telo boraviti do sahrane

Sam čin organizacije sahrane započinje davanjem ovlašćenja našem zaposlenom koji nakon toga organizuje sahranu umesto vas. Na osnovu tog ovlašćenja mi umesto vas završavamo svu potrebnu dokumentaciju, zakazujemo sahranu, izrađujemo umrlicu, objavljujemo čitulju i obavljamo sve ostale neophodne radnje.

Važno je napomenuti da je organizacija sahrana moguća bilo kojim danom osim nedelje i prvog dana državnog praznika. Od ovog pravila se vrlo retko odstupa i to jedino u nekim posebnim situacijama.

Ako se sahrana organizuje u gradu, onda je neophodno obezbediti grobno mesto kupovinom na grobljima na kojima ima slobodnih grobnih mesta. Ukoliko već posedujete grobno mesto, onda se sahrana organizuje na tom groblju, gde je grobno mesto zakupljeno, na osnovu izjave i potrebne dokumentacije dobijene od nosioca prava korišćenja grobnog mesta ili najbližih srodnika. Nakon toga se na osnovu Izvoda iz matične knjige umrlih vrši zakazivanje termina i datuma sahrane.

Nakon završetka sahrane predajemo svu potrebnu dokumentaciju PIO fondu kako bi ostvarili pravo na refundaciju troškova koje plaća država. Na taj način ostvarujete pravo na povraćaj novca za pogrebnu opremu i sahranu.

Ukoliko organizovanje sahrane u Beogradu poverite nama, uveravamo vas da će sve proteći u najboljem mogućem redu uz puno uvažavanje vaših želja i saosećanja sa teškim trenucima kroz koje prolazite. Garant toga je naše iskustvo dugo četrdeset godina u organizovanju sahrana.